Namen & Plaatsen

Stolpersteine

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, ver­moord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Stolpersteine aanvragen
Geplaatste stolpersteine

Scholen

We hebben speciaal voor scholen een onderwijspakket samengesteld om de Joodse geschiedenis in Rotterdam, voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog onder de aandacht te brengen. En dan die van kinderen in het bijzonder.

Contact

Kent u iemand, die onze website zou kunnen aanvullen met informatie, documenten, foto's, of op een andere wijze een bijdrage zou kunnen leveren aan deze website? Wilt u zich inzetten voor Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument, uw betrokkenheid en interesse meer concreet tonen? Neem dan aub contact met ons op.

Neem contact op

Do you know someone who may have information, documentation, photographs or can contribute to this website in any other way? Please don't hesitate to contact us.

Contact us
Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuws

Jaarlijkse herdenking van het bombardement op Rotterdam op 14 mei gehouden

Op maandag 14 mei werd op het Plein 1940, onder grote belangstelling, de jaarlijkse herdenking gehouden van het bombardement op Rotterdam. Burgemeester A. Aboutaleb hield een indringende toespraak en legde een krans bij het monument op het Plein 1940. Naar de toespraak

Onderzoek rechtsherstel Joodse oorlogsslachtoffers voortgezet

Het NIOD, Instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies gaat vervolgonderzoek doen naar het Rotterdamse gemeentebeleid ten aanzien van ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers in de jaren 1940-1955. De gemeente heeft deze week ingestemd met een voorstel daartoe. Dit is gebeurd in samenspraak met vertegenwoordigers van Joodse organisaties. Het onderzoek zal naar verwachting 2,5 jaar in beslag nemen.

Het NIOD, Instituut voor oorlogs- holocaust- en genocidestudies gaat vervolgonderzoek doen naar het Rotterdamse gemeentebeleid ten aanzien van ontrechting en rechtsherstel van Joodse oorlogsslachtoffers in de jaren 1940-1955. De gemeente heeft deze week ingestemd met een voorstel daartoe. Dit is gebeurd in samenspraak met vertegenwoordigers van Joodse organisaties. Het onderzoek zal naar verwachting 2,5 jaar in beslag nemen.

De afgelopen maanden heeft het NIOD een verkennend onderzoek uitgevoerd. Doel daarvan was een beeld te krijgen van de aard van de problematiek rond het Joods rechtsherstel in Rotterdam. Aanleiding waren eerdere onderzoeken in Amsterdam en Den Haag, waaruit bleek dat Joodse oorlogsslachtoffers door de gemeente vaak ‘onnodig hard’ zijn bejegend, vooral in financieel opzicht. In Amsterdam en Den Haag kregen Joodse burgers die terugkeerden uit de concentratiekampen of van hun onderduikadres bijvoorbeeld te maken met aanslagen voor achterstallige erfpacht of straatbelasting. Soms volgden zelfs boeteheffingen. Dat riep de vraag op in hoeverre ook in Rotterdam ook sprake is geweest van ‘misstanden of immoreel gedrag’.

Resultaten vooronderzoek

Op grond van het vooronderzoek constateert het NIOD nu dat de situatie in Rotterdam niet zonder meer te vergelijken is met die in andere steden. Dat heeft mede te maken met de verwoesting van de binnenstad in mei 1940 en de grootschalige onteigening van onroerend goed die daarna heeft plaats gehad. Daardoor lijkt er in deze stad geen sprake te zijn geweest van onbillijke belastingheffingen, zoals in Amsterdam en Den Haag. Wel hebben Joodse huiseigenaren in Rotterdam bij onteigening mogelijk genoegen moeten nemen met minder
gunstige compensatieregelingen. Verder is het de vraag in hoeverre rechtsherstel heeft plaatsgevonden van Joods onroerend goed dat tijdens de bezetting door de gemeente Rotterdam is verworven en geëxploiteerd. Het vervolgonderzoek zal daarover meer duidelijkheid moeten verschaffen.

Inspirerende middag over “Onderwijs over de Holocaust”

Onderwijs over uitsluiting en discriminatie is bijzonder urgent. Kinderen groeien op in een tijd waarin het van groot belang is hen bewust te maken van de effecten van vooroordelen en exclusief denken. Daarom werd op woensdagmiddag 14 maart jl. in de pabo van Inholland Rotterdam een mini-conferentie gehouden over "Onderwijs over de Holocaust”, georganiseerd door de werkgroep Onderwijs van de stichting Loods24 en Joods Kindermonument. Ruim 60 deelnemers van diverse scholen en andere organisaties volgden een prachtig programma met een inleiding met gedichten, een presentatie van basisschool De Pijler die het kindermonument heeft geadopteerd, en een inspirerende lezing van de bekende journalist Ad van Liempt.

Onderwijs over uitsluiting en discriminatie is bijzonder urgent. Kinderen groeien op in een tijd waarin het van groot belang is hen bewust te maken van de effecten van vooroordelen en exclusief denken. Daarom werd op woensdagmiddag 14 maart jl. in de pabo van Inholland Rotterdam een mini-conferentie gehouden over "Onderwijs over de Holocaust”, georganiseerd door de werkgroep Onderwijs van de stichting Loods24 en Joods Kindermonument. Ruim 60 deelnemers van diverse scholen en andere organisaties volgden een prachtig programma met een inleiding met gedichten, een presentatie van basisschool De Pijler die het kindermonument heeft geadopteerd, en een inspirerende lezing van de bekende journalist Ad van Liempt.

Tijdens workshops werden verschillende projecten getoond, zowel voor het primair als het voortgezet onderwijs. Het bijzondere samenwerkingsproject van drie VO-scholen “Over je schaduw” werd toegelicht en scholen werden uitgenodigd om dit voorbeeld te volgen.

 Er was ook aandacht voor de Orgelzolders in de Breepleinkerk, een bijzonder ‘onderduikadres’ in Rotterdam en voor het “Kofferproject”, een activiteit dat het Stadsarchief in samenwerking met enkele scholen uitvoert. Tevens kon men een wandeling naar het Kindermonument (dat op een paar honderd meter van de pabo ligt) maken, waar enkele verhalen over Joodse kinderen werden verteld.

Tijdens de workshops werd ook stil gestaan bij de weerstanden waar je als docent soms mee te maken krijgt als je les geeft over de Holocaust. Diverse voorbeelden werden gegeven hoe je daar op een constructieve manier mee om kan gaan. Deelnemers konden literatuur en informatiemateriaal meenemen om in hun onderwijs te gebruiken.

De middag werd afgesloten met een overzicht van de vele activiteiten die in Rotterdam plaats zullen vinden in de komende maanden rond de herdenking van de Tweede wereldoorlog en in het bijzonder de herdenking van de Holocaust. Speciaal noemen we de “Jongerenherdenking” die op 4 mei zal plaatsvinden in het Oude Luxor theater.

Deze mooie inspirerende middag werd mede mogelijk gemaakt door het Stadsarchief, Hogeschool Inholland en het V-fonds.

PERSBERICHT: HOLOCAUST-PROJECT VERENIGT CHRISTELIJKE, ATHEÏSTISCHE EN ISLAMITISCHE JONGEREN

Voor het vak geschiedenis zijn drie scholen een ambitieuze samenwerking aangegaan rond het project “Over (je) schaduw heen”. 3VWO-leerlingen van Avicenna College Rotterdam, Wartburg College Rotterdam (locatie Guido de Brès) en Dalton Lyceum Barendrecht gaan vijf weken lang intensief samenwerken om te onderzoeken wat het betekende om gedeporteerd te worden naar kamp Vught.

Naar het persbericht

Stolpersteine geplaatst in laan grootouders Job Cohen

Aan de Rozenburglaan in de Rotterdamse wijk Kralingen zijn op 13 november 2017 Stolpersteine geplaatst ter nagedachtenis van Hendrik Cohen en Flora Polak, de grootouders van voormalig burgemeester van Amsterdam Job Cohen.

Naar het artikel in het AD en het verslag van RTV Rijnmond

Tijdens de plechtigheid werden de volgende toespraken gehouden:

Toespraak Floris Cohen

Toespraak Tootje Polak          

Toespraak Remmert Cohen   

Z-Files #20: Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam

De 20ste editie van de reeks Z-Files, Kunst en de Stad wordt georganiseerd door CBK Rotterdam in samenwerking met Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Hier wordt het eerste exemplaar van de publicatie Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam van Siebe Thissen door burgemeester Aboutaleb overhandigd aan Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Tevens wordt de bijna 400-jarige geschiedenis van de joodse gemeenschap in Rotterdam toegelicht in gesprekken en zang van Ken Gould. Voorafgaand aan de presentatie kan het monument van Loeki Metz worden bekeken.

Locatie: Stadhuis Rotterdam (gasten wordt gevraagd een ID-bewijs mee te nemen)
Datum: 13 november 2017, 15.15 uur (bezoek monument), 15.45 (aanvang programma).

De 20ste editie van de reeks Z-Files, Kunst en de Stad wordt georganiseerd door CBK Rotterdam in samenwerking met Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument. Hier wordt het eerste exemplaar van de publicatie Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam van Siebe Thissen door burgemeester Aboutaleb overhandigd aan Serge Metz, de zoon van Loeki Metz. Tevens wordt de bijna 400-jarige geschiedenis van de joodse gemeenschap in Rotterdam toegelicht in gesprekken en zang van Ken Gould. Voorafgaand aan de presentatie kan het monument van Loeki Metz worden bekeken.

Locatie: Stadhuis Rotterdam (gasten wordt gevraagd een ID-bewijs mee te nemen)
Datum: 13 november 2017, 15.15 uur (bezoek monument), 15.45 (aanvang programma).

U wordt verzocht zich aan te melden via de website van CBK Rotterdam – de link bevindt zich hier:

https://www.cbkrotterdam.nl/agenda/z-files-kunst-en-de-stad-20-loeki-metz-en-het-joods-monument-in-rotterdam/

Indien u zich niet heeft aangemeld, is het melden met een ID-bewijs aan de stadhuisbalie verplicht.

Let op!

Helaas is het niet toegestaan boeken op het stadhuis te verkopen. Na afloop van de presentatie van Loeki Metz en het Joods Monument in Rotterdam wordt een voucher uitgereikt, waarmee u het essay voor slechts € 10,- kunt kopen bij de nabijgelegen Boekhandel Snoek (Meent 126, 010-4139666). Deze aanbieding geldt alleen op maandag (13 november) en dinsdag (14 november). Daarna is de verkoopprijs € 12,50.

Naar het bericht op de CBK Rotterdam site.