Namen & Plaatsen

Stolpersteine

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, ver­moord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Stolpersteine aanvragen
Geplaatste stolpersteine

Scholen

We hebben speciaal voor scholen een onderwijspakket samengesteld om de Joodse geschiedenis in Rotterdam, voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog onder de aandacht te brengen. En dan die van kinderen in het bijzonder.

Contact

Kent u iemand, die onze website zou kunnen aanvullen met informatie, documenten, foto's, of op een andere wijze een bijdrage zou kunnen leveren aan deze website? Wilt u zich inzetten voor Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument, uw betrokkenheid en interesse meer concreet tonen? Neem dan aub contact met ons op.

Neem contact op

Do you know someone who may have information, documentation, photographs or can contribute to this website in any other way? Please don't hesitate to contact us.

Contact us
Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuws

Plaatsing Stolpersteine op 16, 17 en 18 november

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 november zullen Stolpersteine geplaatst worden bij diverse adressen in Rotterdam. In bijgaande overzichten staan de namen van degenen voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden bij hun laatstbekende woonadressen, met daarbij de data en tijdstippen van plaatsing.

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 november zullen Stolpersteine geplaatst worden bij diverse adressen in Rotterdam. In bijgaande overzichten staan de namen van degenen voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden bij hun laatstbekende woonadressen, met daarbij de data en tijdstippen van plaatsing.

Jaarlijkse herdenking - zondag 31 juli 2022

Programma herdenking Joodse stadsgenoten stadhuistuin

Herdenking deportatie 26 februari 1943

Op 27 februari a.s. herdenkt Stichting Loods 24/Joods Kindermonument het leeghalen van het Joodse Weeshuis, het Joods Ziekenhuis en het Israëlitisch Oudeliedengesticht te Rotterdam en het deporteren van de bewoners en patiënten van deze instellingen op 26 februari 1943. Het zal gaan om een korte herdenking die start om 12.30 uur bij de Poort van de Schietbaanlaan 42; daar is in de onderdoorgang een plaats van herinnering ingericht.

 

Op 27 februari a.s. herdenkt Stichting Loods 24/Joods Kindermonument het leeghalen van het Joodse Weeshuis, het Joods Ziekenhuis en het Israëlitisch Oudeliedengesticht te Rotterdam en het deporteren van de bewoners en patiënten van deze instellingen op 26 februari 1943. Het zal gaan om een korte herdenking die start om 12.30 uur bij de Poort van de Schietbaanlaan 42; daar is in de onderdoorgang een plaats van herinnering ingericht.

In totaal werden door de Nederlandse WA (de Weerbaarheidsafdeling van de NSB, de geüniformeerde ordedienst en knokploeg) en de Sicherheitsdienst (de geheime inlichtingendienst van de Duitse politieke recherche) tweehonderd zieken, ouderen en kinderen plus 61 leden van het verplegend personeel via Loods 24 op transport naar Westerbork gesteld. Op 2 maart 1943 werden ze verder vervoerd naar Sobibor, waar ze op 5 maart bijna allen – op twee verpleegsters van het ziekenhuis en de directeur na – werden vermoord.

Het Joodse Weeshuis was destijds gevestigd aan de Mathenesserlaan 208, het Joods Ziekenhuis aan de Schietbaanlaan 42 en het Israëlitisch Oudeliedengesticht aan de Claes de Vrieselaan 70.

Plaatsing Stolpersteine op 26, 27 en 28 januari

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Plaatsingen Stolpersteine

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via deze weblink op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Plaatsing Stolpersteine op 22 en 23 november 2021

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Als bij een adres een groen icoon staat, wordt de plaatsing daar op 22 november verricht; bij een rood icoon is 23 november de datum van plaatsing.

Wanneer u op een groen of rood icoon klikt, verschijnt er een pop-upscherm met daarin:
- de datum van plaatsing;
- het tijdstip van plaatsing;
- de naam/namen van degene(n) voor wie de Stolperstein(e) wordt/worden geplaatst;
- de bijbehorende geboorte- en overlijdensdatum.

De data zullen ongeveer een week voor de plaatsingsdatum worden gewijzigd in volgnummers, zodat duidelijk is te zien in welke volgorde de route verloopt.

De speldjes verwijzen naar al eerder geplaatste Stolpersteine.

De routekaart is ook te bereiken door uw smartphonecamera op onderstaande QR-code te richten en de link te openen die in uw scherm verschijnt: