Namen & Plaatsen

Stolpersteine

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, ver­moord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Stolpersteine aanvragen
Geplaatste stolpersteine

Scholen

We hebben speciaal voor scholen een onderwijspakket samengesteld om de Joodse geschiedenis in Rotterdam, voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog onder de aandacht te brengen. En dan die van kinderen in het bijzonder.

Contact

Kent u iemand, die onze website zou kunnen aanvullen met informatie, documenten, foto's, of op een andere wijze een bijdrage zou kunnen leveren aan deze website? Wilt u zich inzetten voor Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument, uw betrokkenheid en interesse meer concreet tonen? Neem dan aub contact met ons op.

Neem contact op

Do you know someone who may have information, documentation, photographs or can contribute to this website in any other way? Please don't hesitate to contact us.

Contact us
Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuws

Plaatsing Stolpersteine op 26, 27 en 28 januari

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Plaatsingen Stolpersteine

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via deze weblink op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Plaatsing Stolpersteine op 22 en 23 november 2021

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Als bij een adres een groen icoon staat, wordt de plaatsing daar op 22 november verricht; bij een rood icoon is 23 november de datum van plaatsing.

Wanneer u op een groen of rood icoon klikt, verschijnt er een pop-upscherm met daarin:
- de datum van plaatsing;
- het tijdstip van plaatsing;
- de naam/namen van degene(n) voor wie de Stolperstein(e) wordt/worden geplaatst;
- de bijbehorende geboorte- en overlijdensdatum.

De data zullen ongeveer een week voor de plaatsingsdatum worden gewijzigd in volgnummers, zodat duidelijk is te zien in welke volgorde de route verloopt.

De speldjes verwijzen naar al eerder geplaatste Stolpersteine.

De routekaart is ook te bereiken door uw smartphonecamera op onderstaande QR-code te richten en de link te openen die in uw scherm verschijnt:

Uitnodiging 2021

Op vrijdag 30 juli a.s. worden de Joodse Rotterdammers en joden van de Zuid-Hollandse eilanden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. U wordt van harte uitgenodigd bij deze herdenking aanwezig te zijn. De volledige tekst van de uitnodiging vindt u onder deze link: Uitnodiging 2021

Wijziging plaatsing Stolpersteine

Naar aanleiding van de afgekondigde maatregelen per 03.11.2020 zijn wij helaas genoodzaakt de voor deze november aangekondigde plaatsingen van Stolpersteine op een andere manier te realiseren dan gepland.

Wij zullen met Stadsbeheer Rotterdam alle 98 Stolpersteine plaatsen in de periode van 5 t/m 11 november echter zonder aanwezigheid van aanvragers,betrokkenen en belangstellenden. De tijdschema's zoals deze vermeld stonden op onze website en in onze nieuwsbrief van oktober zijn niet meer van toepassing.

Wij zijn voornemens in het voorjaar van 2021 aanvragers en betrokkenen de gelegenheid te bieden op gepaste wijze stil te staan bij de geplaatste Stolpersteinen.

We hopen op uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet.

Theo Schut, voorzitter

Frank van Gelderen, secretaris

Wij plaatsen samen met aanvragers op 5, 9, 10 en 11 november 2020 in totaal 98 Stolpersteine in Rotterdam

Op 5 november zijn het dertig plaatsingen op het Noorder-Eiland (een project van in totaal vijfendertig Stolpersteine), de andere dagen zowel aan de noord- als aan de zuidoever van de stad. Op 9 november worden de laatste vijf Stolpersteine op het Noorder-Eiland geplaatst in aanwezigheid van loco-burgemeester Bert Wijbenga.

Hieronder vindt u, behalve de tijdstippen en de adressen waar geplaatst wordt, ook de namen van de slachtoffers voor wie individueel een Stolperstein komt te liggen voor zijn of haar laatste officiële woonadres in Rotterdam.

De lijsten waarop ook het geboortejaar en de plaats van geboorte staan vermeld, vindt u ook in NIW 2 (tweede nummer in het Joodse jaar 5781)

Wij hanteren de geldende Covid-19 richtlijnen tijdens alle plaatsingen.

Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument

 

5 november

Begintijd Eindtijd Straat Nummer Aantal stenen
10:00 10:20 Prins Hendrikkade 112a 4
10:30 10:50 Prins Hendrikkade 94b 1
11:00 11:20 Prins Hendrikkade 79 2
11:30 12:00 Prins Hendrikkade 58a 6
12:10 12:40 PAUZE
12:40 13:10 Van der Takstraat 50 8
13:20 13:40 Burgemeester Hoffmanplein 61 2
13:40 14:00 Burgemeester Hoffmanplein 61 6
14:10 14:30 Maaskade 109b 1

9 november

Begintijd Eindtijd Straat Nummer Aantal stenen
08.30 08.50 Coolhaven 160a 2
09.00 09.20 Schiedamseweg 116b 2
09.30 09.50 Essenburgsingel 90a 3
10.00 10.20 Essenburgstraat 9b 2
10.30 10.50 Stadhoudersweg 149a 2
11.00 11.20 Sourystraat 22c 3
11.30 11.50 Schepenstraat 20a 4
12.00 12.20 Obreenstraat 28 3
12.30 13.00 PAUZE
13.00 13.20 Prinses Margrietlaan 20b 3
13.30 13.50 Prinses Margrietlaan 23a 3
14.00 14.30 Maarten Dijkshoonlaan 17 & 36 3
14.40 15.00 Lisstraat 52a 1
15.10 15.30 Oranjelaan 10a 2
15.40 16.00 Boezemsingel 25a 2
16.10 17.00 Burgemeester Hoffmanplein 67a 5

10 november

Begintijd Eindtijd Straat Nummer Aantal stenen
09.00 09.20 Groene Hilledijk 298a 4
09.30 09.50 Slaghekstraat 135b 2
10.00 10.20 Veerhaven 17 1
10.30 10.50 Heemraadssingel 304b 1
11.00 11.20 Nieuwe Binnenweg 197b 2
11.30 11.50 Claes de Vriesbaan 70 1
12.00 12.20 West Kruiskade 60a 2
12.30 13.00 PAUZE
13.00 13.20 Hoogstraat 79 1
13.30 13.50 Wiekstraat 15 4

11 november

Begintijd Eindtijd Straat Nummer Aantal stenen
13.30 13.50 Spoorsingel 64b 4
14.00 14.20 Walenburgerweg 93a 5
14.30 14.50 Sonoystraat 18a 1

 

Herdenking 30 juli 1942 - 30 juli 2020

Wij herdenken na 78 jaar het eerste transport dat vertrok vanuit Loods 24 naar Kamp Westerbork.

In overleg met de gemeente Rotterdam heeft het bestuur van onze stichting, gegeven de huidige beperkingen, besloten de herdenking dit jaar in een aangepaste vorm te organiseren.

Burgemeester Aboutaleb heeft zich bereid getoond om 30 juli a.s., met medewerking van RTV Rijnmond, het moment van 30 juli 1942 en wat volgde, op een bijzondere wijze onder uw aandacht te brengen. De gemeente Rotterdam en onze stichting plaatsen eveneens die dag kransen bij de monumenten aan de Eva Cohen-Hartogkade. Ook dit zal door RTV Rijnmond, na de woorden van de burgemeester, uitgezonden worden.

Daarnaast zullen op 30 juli, verdeeld over de dag tussen 9.00 en 17.00 uur, vier groepjes van maximaal vijftien kinderen van basisscholen uit de wijk een bezoek brengen aan Loods24 en het Joods Kindermonument. Ze worden in Verhalenhuis Belvédère voorbereid op hun bezoek, dan wandelen ze naar de kade en vervolgens zullen de kinderen een bloem leggen. Daarna keren ze terug en dan komt een volgende groep.

Als u die dag afstemt op de website van RTV Rijnmond (www.rijnmond.nl), kunt u daar tussen 19.00 en 20.00 uur een samenvatting zien van het bovenstaande.

Voor het volledige verslag van de plechtigheden stelt RTV Rijnmond aan ons op 30 juli in de namiddag een link beschikbaar, welke u aansluitend kunt ontvangen na aanmelding op onze nieuwsbrief (Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief).

Wij hopen op uw begrip voor deze aangepaste vorm van herdenken dit jaar.