Namen & Plaatsen

Stolpersteine

Stolpersteine is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij brengt gedenktekens aan op het trottoir voor de huizen van mensen die door de nazi's verdreven, gedeporteerd, ver­moord of tot zelfmoord gedreven zijn.

Stolpersteine aanvragen
Geplaatste stolpersteine

Scholen

We hebben speciaal voor scholen een onderwijspakket samengesteld om de Joodse geschiedenis in Rotterdam, voor, tijdens en na de tweede wereldoorlog onder de aandacht te brengen. En dan die van kinderen in het bijzonder.

Contact

Kent u iemand, die onze website zou kunnen aanvullen met informatie, documenten, foto's, of op een andere wijze een bijdrage zou kunnen leveren aan deze website? Wilt u zich inzetten voor Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument, uw betrokkenheid en interesse meer concreet tonen? Neem dan aub contact met ons op.

Neem contact op

Do you know someone who may have information, documentation, photographs or can contribute to this website in any other way? Please don't hesitate to contact us.

Contact us
Aanmelden Nieuwsbrief

Nieuws

Mini-conferentie uitgesteld

Mini-conferentie uitgesteld
Helaas zijn we om organisatorische redenen genoodzaakt de mini-conferentie “Weten om nooit te vergeten” van 15 februari a.s. uit te stellen
We hopen de conferentie nu te kunnen houden op woensdag 19 april a.s.
Nadere informatie volgt later.

MINICONFERENTIE ‘WETEN OM NOOIT TE VERGETEN'

Op woensdagmiddag 15 februari wordt de miniconferentie ‘Weten om nooit te vergeten’ gehouden met workshops over de geschiedenis van de Jodenvervolging. Deze conferentie is bedoeld voor docenten geschiedenis/mens en maatschappij, voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs en voor overige belangstellenden.

Op woensdagmiddag 15 februari wordt de miniconferentie ‘Weten om nooit te vergeten’ gehouden met workshops over de geschiedenis van de Jodenvervolging. Deze conferentie is bedoeld voor docenten geschiedenis/mens en maatschappij, voor leerkrachten in de bovenbouw van het basisonderwijs en voor overige belangstellenden.

Uitnodiging

Plaatsing Stolpersteine op 16, 17 en 18 november

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 november zullen Stolpersteine geplaatst worden bij diverse adressen in Rotterdam. In bijgaande overzichten staan de namen van degenen voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden bij hun laatstbekende woonadressen, met daarbij de data en tijdstippen van plaatsing.

Op woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 november zullen Stolpersteine geplaatst worden bij diverse adressen in Rotterdam. In bijgaande overzichten staan de namen van degenen voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden bij hun laatstbekende woonadressen, met daarbij de data en tijdstippen van plaatsing.

Plaatsing Stolpersteine op 26, 27 en 28 januari

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Plaatsingen Stolpersteine

Op woensdag 26, donderdag 27 en vrijdag 28 januari zullen in totaal 103 Stolpersteine geplaatst worden bij verschillende adressen, 101 stenen in het Liskwartier en 2 in Hillegersberg. In bijgaande lijsten staan de namen, geboortedata en -plaatsen van de vermoorde Joden voor wie Stolpersteine geplaatst zullen worden, op welke datum dat zal gebeuren en bij welk adres in Rotterdam dat ze voor het laatst bewoond hebben.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via deze weblink op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Plaatsing Stolpersteine op 22 en 23 november 2021

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Op 22 en 23 november 2021 zullen in Rotterdam 55 Stolpersteine geplaatst worden op adressen waarvandaan Joodse Rotterdammers tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. De lijsten met adressen, namen en verdere gegevens staan aan het eind van dit bericht.

Als u bij een plaatsing aanwezig wilt zijn, kunt u via de weblink https://stolpersteine.routemaps.nl/rotterdam-nl/ op een kaart zien waar het betreffende adres zich bevindt. De kaart is in- en uit te zoomen.

Als bij een adres een groen icoon staat, wordt de plaatsing daar op 22 november verricht; bij een rood icoon is 23 november de datum van plaatsing.

Wanneer u op een groen of rood icoon klikt, verschijnt er een pop-upscherm met daarin:
- de datum van plaatsing;
- het tijdstip van plaatsing;
- de naam/namen van degene(n) voor wie de Stolperstein(e) wordt/worden geplaatst;
- de bijbehorende geboorte- en overlijdensdatum.

De data zullen ongeveer een week voor de plaatsingsdatum worden gewijzigd in volgnummers, zodat duidelijk is te zien in welke volgorde de route verloopt.

De speldjes verwijzen naar al eerder geplaatste Stolpersteine.

De routekaart is ook te bereiken door uw smartphonecamera op onderstaande QR-code te richten en de link te openen die in uw scherm verschijnt:

Uitnodiging 2021

Op vrijdag 30 juli a.s. worden de Joodse Rotterdammers en joden van de Zuid-Hollandse eilanden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord. U wordt van harte uitgenodigd bij deze herdenking aanwezig te zijn. De volledige tekst van de uitnodiging vindt u onder deze link: Uitnodiging 2021